Uppföljning

Region Skåne gör regelbundna uppföljningar i verksamheten för att se hur det går och hur verksamhetsmålen uppfylls.

Rapporter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!