Budget 2017 - så här fördelas pengarna

I budgeten för 2017 finns bland annat satsningar på tillgängligheten i vården, på digitala tjänster i hälso- och sjukvården, och satsningar för att öka resandet med Skånetrafiken.

Här är några av de satsningar som ska göras enligt budgeten:

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 31,9 miljarder kronor 2017 vilket är 1 205 miljoner kronor mer än under 2016. Inom hälso- och sjukvården är de prioriterade områden kvinnosjukvård, cancer och psykisk ohälsa. Särskilt fokus läggs också på utveckling av primärvård och åtgärder inom akutsjukvården.

Vårdcentralerna är en central del av primärvården, och målet är att de ska öka sina sjukdomsförebyggande insatser genom till exempel rådgivning och stöd för bättre levnadsvanor.

Stora satsningar ska göras inom området e-hälsa och m-hälsa, det vill säga möjligheterna att använda digitala tjänster i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att det ska bli enkelt att boka, omboka och avboka tider online, med dator eller mobiltelefon.

Kollektivtrafik

Ny teknik öppnar möjligheten för nya och bättre tjänster som underlättar resandet och förbättrar och förenklar för resenären.

För att nå målet att ännu fler ska resa kollektivt med Skånetrafiken ska bland annat ett nytt betalsystem införas. Region Skåne arbetar också tillsammans med kommunerna och andra aktörer för att skapa trevliga och trygga miljöer runt hållplatser, terminaler och stationer.

Miljö och upphandling

Region Skåne ska bidra till en giftfri miljö genom ett minskat användande av miljö- och hälsofarliga ämnen. Våra upphandlingar är ett viktigt verktyg för att påverka samhällsutvecklingen positivt, både utifrån social- och miljömässig hänsyn.

Bygga nytt

Bygginvesteringar för att bygga ”framtidens sjukhus” på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm fortsätter enligt plan. Investeringsbudget under planperioden 2017-19 beräknas till 7 345 miljoner kronor.

Se hela budgeten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter