Budget

I budgeten bestämmer de folkvalda politikerna vad du ska betala i skatt och hur pengarna inom Region Skåne ska fördelas.

Region Skånes budget med tillhörande verksamhetsplan är det främsta politiska styrdokumentet för hela vår verksamhet.

Budgeten anger skattesats, ekonomiska ramar och politisk viljeinriktning som verksamheten ska förhålla sig till. Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan inför varje nytt år. Budgeten innehåller också planering för de två påföljande åren.

Budgetprocessen

Arbetet med att ta fram budget med verksamhetsplan pågår året om. Till att börja med gör Regions Skåne en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Skånes verksamhet.

Därefter får nämnderna i Region Skåne möjlighet att yttra sig över vad de anser behöver förstärkas eller utvecklas under kommande år. Politikerna tar sedan fram ett budgetförslag som regionfullmäktige beslutar om.

Budgetbeslut i juni

Beslutet om budget för kommande år tar politikerna i regionfullmäktige i juni.

När det är valår fattar det nyvalda regionfullmäktige beslutet senare på året, beslut om skattesats i november och om verksamhetsplan och budget i december.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.