Klinisk prövningsenhet

På Region Skånes kliniska prövningsenhet har kliniska studier genomförts sedan 1980-talet. Här finns tolv vårdplatser där verksamhet kan bedrivas dygnet runt. Vi tar emot kunder inom akademi och industri för genomförande av kliniska prövningar.

Den kliniska prövningsenheten tillhör Kliniska Studier Sverige - Forum Söder och finns på Skånes universitetssjukhus i Lund och är en del av sjukhusverksamheten.

Enheten är uppbyggd och utrustad som en vårdavdelning med extra utrustning avseende centrifuger, temperaturkontrollerade kylar och frysar. Vår erfarna GCP-utbildade personal arbetar både med planering och utförande av kliniska studier.

Fas 1-enhet

Enheten är av läkemedelsverket godkänd som Fas 1-enhet i Sverige. Studierna på enheten är framförallt Fas 1–2-studier. Personerna som deltar i studierna är antingen friska forskningspersoner eller patienter.

Studierna på enheten kan bedrivas dygnet runt med:

 • medicinsk övervakning
 • telemetriutrustning för rytmövervakning
 • tillgång till akutteam och intensivvård
 • tillgång till ackrediterade sjukhuslaboratorium

Våra tjänster

Vid genomförande av kliniska studier med friska frivilliga forskningspersoner och patienter erbjuder vi hjälp med:

 • Rekrytering av friska frivilliga: tillgång till databas på cirka 2000 personer av patienter, samarbete med klinik/annan vårdinstans eller register
 • Information och samtycke
 • Hälsoundersökning
 • Läkemedelsdosering eller annan behandling
 • Provtagning
 • Uppföljningsbesök

För studier som genomförs på klinisk prövningsenhet erbjuds även följande tjänster:

 • Utformning av protokoll: framför allt råd och granskning
 • Utformning av information och samtyckesblankett
 • Ansökningsförfarande avseende etikansökan

Är du intresserad av våra tjänster, kontakta oss då för mer information.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter