Forskningsstöd och utbildning för ST-läkare och andra yrkesgrupper

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

CPF

Forskningsmetodik

Centrum för primärvårdsforskning och Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Allmänmedicin erbjuder hösten 2019 två kursalternativ inom forskningsmetodik – en längre, för dig som vill fördjupa dig i forskning och prova på att skriva ett eget arbete under tiden. Och en kortare, för dig som vill fräscha upp kunskaper från grundutbildningen och få en kickstart i ST-arbetet. Den längre vänder sig även till andra yrkesgrupper.

Förlängd ansökningstid för den längre kursen som startar hösten 2019: sista anmälningsdag 30 april.

Mer information om kurserna

ST-forum

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning finns ett antal disputerade forskare du kan kontakta:

Handledning är ett frivilligt uppdrag och det är inte säkert att du får napp på första försöket. Om du saknar någon på listan, kontakta Emelie Stenman.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter