Forskningsstöd och utbildning för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

CPF

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

ST-forum

Färdiga ST-arbeten (stforum.se)

Projektidéer för ST-läkare (stforum.se)

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning finns ett antal disputerade forskare du kan kontakta:

Disputerade forskare i Skånes primärvård, mars 2017 (.pdf 126 kB)

Handledning är ett frivilligt uppdrag och det är inte säkert att du får napp på första försöket.

Om du saknar någon på listan, kontakta Emelie Stenman.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Om specialistutbildning i allmänmedicin i Skåne

Ersättning för vetenskaplig ST-handledning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter