Forskningsstöd och utbildning för ST-läkare och andra yrkesgrupper

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Forskningsmetodik

Centrum för primärvårdsforskning och Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Allmänmedicin erbjuder hösten 2019 två kursalternativ inom forskningsmetodik;  en längre, för dig som vill fördjupa dig i forskning och prova på att skriva ett eget arbete under tiden. Och en kortare, för dig som vill fräscha upp kunskaper från grundutbildningen och få en kickstart i ST-arbetet. Den längre vänder sig även till andra yrkesgrupper.

ST-forum

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AKC-teamledare Emelie Stenman: Emelie Stenman.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter