Samverkan med universitet och högskolor

I samarbete med universitet, högskolor, näringsliv med flera arbetar Region Skåne för att stärka Skånes position nationellt och internationellt inom området forskning.

Lunds universitet

Region Skåne har sedan en lång tid tillbaka ett nära samarbete med Lunds universitet. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdsutvecklingen och den kliniska forskningen i regionen.  

Framtidens hälso- och sjukvårdspersonal utbildas vid den medicinska fakulteten och en stor del av denna utbildning sker inom sjukvården, i form av praktik samt klinisk utbildning  vid moderna kliniker och laboratorier.

Samarbetet regleras till stor del av ALF-avtalet mellan svenska staten och vissa landsting.

Högskolan i Kristianstad 

2005 startade Region Skåne tillsammans med Högskolan i Kristianstad och de sex nordöstra skånska kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge "Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan år 2004".

Syftet med samarbetet är att främja närsjukvården bland annat genom att involvera medarbetare i forskning, utveckling och förändringar som genomförs.

Högskolan i Kristianstad bedriver utbildningar inom de medellånga vårdutbildningarna. Dessa har sin verksamhetsförlagda utbildning inom Region Skånes hälso- och sjukvård.

Malmö universitet 

Malmö universitet bedriver utbildningar inom de medellånga vårdutbildningarna. Dessa har sin verksamhetsförlagda utbildning inom Region Skånes hälso- och sjukvård. Universitetet och Region Skåne samverkar också inom en rad andra projekt inom samhällsbyggnad, beroendesjukvård och migration.

SLU Alnarp

Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, SLU,  har drygt 500 medarbetare och över 1000 studenter i Skåne. SLU har ett omfattande samarbete med Region Skåne kopplat till områden som hållbara städer, livsmedelsstrategi, rehabilitering, växtforskning och hållbart lantbruk. 

LUMARS

LUMARS är ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. I LUMARS diskuteras strategiska frågor av gemensamt intresse.

Ordförandeskapet i LUMARS ska årsvis växla mellan rektor för Lunds universitet och regiondirektören. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.