Verktygslåda för forskare

Här lägger Centrum för primärvårdsforskning upp olika verktyg för din forskning, såsom gratis statistikprogram, ordlistor och länkar till matnyttig information.

Sökmotorer

Tips på sökmotorer för vetenskaplig litteratur.

PubMed via Medicinska fakultetens bibliotek (Lunds universitet)

Inlogg via Medicinska fakultetens bibliotek

MedSök via Region Skåne

Inlogg via Region Skåne

Forskningsmetodik

Infovoice.se

Science-Network.TV

Information om statistikprogram

Användbar information om olika statistikprogram (Stata, SPSS, SAS, och R) inklusive exempel och moduler för självstudier, från UCLA.

Utförlig guide för insamling och analys av data. Här kan du till exempel få idéer till hur du skapar en data management-plan. 

Statistikprogram: PSPP

PSPP är ett gratis statistikprogram som passar bra till ST-arbeten och andra projekt med enklare statistik. I manualen hittar du länkar till programmet och instruktioner för att komma igång. I övningsmappen hittar du datafiler till olika statistikövningar i manualen.

Mappen är komprimerad och kan öppnas med program som WinZip (Windows) eller Archive Utility (Mac). Beroende på dina inställningar i din webbläsare kan filen med Övningsmappen komma att antingen laddas ner direkt till den mapp du valt för nedladdningar eller så får du en fråga var du vill spara filen. Observera att du behöver PSPP för att öppna .sav-filerna i Övningsmappen.

Vetenskapliga termer och begrepp

Det här är en kort ordlista med vanliga termer och begrepp inom framför allt epidemiologi och statistik.

Fildelning: LU Box

LU Box är en fildelningstjänst i molnet. Den ger dig möjligheter att dela filer mellan dina datorer, telefonen eller andra mobila enheter. Den ger också möjlighet att enkelt dela filer både med kollegor inom Lunds universitet och med kollegor och samarbetspartners som inte arbetar på Lunds universitet.

LUCAT används för inloggning till LU Box.

Med LU Box använder du en molntjänst som uppfyller höga säkerhetskrav. Box är den enda leverantören som klarade SUNET:s alla säkerhetskrav som ställdes vid upphandlingen av tjänsten; krav som centraliserad användarhantering, SSO, krypterad lagring, PUL och Safe Harbour.

Checklistor för granskning av olika studietyper

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) har checklistor för granskning av olika studietyper såsom RCT, fall-kontroll med mera. Bra som stöd vid journal clubs till exempel.

OpenEpi

På OpenEpi hittar du användarvänliga statistikredskap för olika typer av studier. Här finns en mängd olika kalkylatorer för uträkning av exempelvis signifikans och statistisk styrka.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter