Forskningsgrupp samtalar runt ett bord

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.

Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag för bättre hälsa och välbefinnande hos den befolkning som primärvården har som uppgift att tjäna.

CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet:

  • Hjärtkärlsjukdomar; levnadsvanor, migration, arv och miljö
  • Psykisk ohälsa; samspelet mellan arv, hemmiljö och bostadsområde
  • Migrationens och bostadsområdets betydelse för kvinnors och barns hälsa
  • Epidemiologisk forskning kring de stora folksjukdomarna
  • Mindfulness och medkänsla
  • Läkemedel och äldre
  • Cancer, biomarkörer och diagnostik

Inspirationsdag om framtidens primärvård

Den 4 april 2019 fyller vi Agardhsalen i CRC-huset i Malmö med intressanta föredrag och debatter! Vi samlas kring ämnet Vägar till framtidens primärvård. Bland de medverkande finns statliga utredaren Anna Nergardh, som dagarna innan lämnat slutbetänkandet för utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård". Från Läkarförbundet kommer ordförande Heidi Stensmyren. Dessutom blir det föredrag av Åke Åkesson, allmänläkare och verksamhetschef vid hälsocentralen i Borgholm och verksamhetschef Christer Andersson från Bergsjöns Vårdcentral. Båda har spännande arbetsmetoder och upplägg att berätta om!

Förhandsanmäl dig i Utbildningskalendern

Mindfulness: Forsknings- och kunskapsplattform

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC) är en ny forsknings- och kunskapsplattform för Skånes primärvård som analyserar effekterna av mindfulness och medkänsla på den psykiska, kroppsliga och sociala hälsan.

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC)

Forsknings- och utbildningstöd

Tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne erbjuder CPF forsknings- och utbildningsstöd. CPF arrangerar prova-på-forskning för primärvårdspersonal och möjlighet för ST-läkare att testa sina projektidéer.

Se vad mer vi erbjuder ST-läkare

Allmänmedicinska Kunskapscentrum

Inom CPF finns också Allmänmedicinska Kunskapscentrum, AKC. Det är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor. Vid varje AKC finns en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach, en AKC-koordinator, som handleder vårdcentralens personal i vetenskapliga studier och projekt.

AKC arrangerar grupphandledningar och seminarier

Molekylärmedicinska laboratoriet

CPF driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismer som ur ett genetiskt-, epigenetiskt-, och miljöperspektiv påverkar sjukdomar som behandlas inom primärvården.

Molekylärmedicinska laboratoriet

Fakta om hur CPF och KCP är organiserade

I dessa två dokument förklarar vi hur vår plattform ser ut:

Film om CPF på flera språk

En presentationsfilm om CPF finns med tal och text på ett antal olika språk:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter