Forskningsgrupp samtalar runt ett bord

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.

Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag för bättre hälsa och välbefinnande hos den befolkning som primärvården har som uppgift att tjäna.

CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet:

  • Hjärtkärlsjukdomar; levnadsvanor, migration, arv och miljö
  • Psykisk ohälsa; samspelet mellan arv, hemmiljö och bostadsområde
  • Migrationens och bostadsområdets betydelse för kvinnors och barns hälsa
  • Epidemiologisk forskning kring de stora folksjukdomarna
  • Mindfulness och medkänsla
  • Läkemedel och äldre
  • Cancer, biomarkörer och diagnostik

Föredrag:
User-Friendly Technology Supporting Primary Care Providers

Lessons from Kaiser Permanente, a Leader in Medical Care Outcomes in California

Onsdag den 30/8 klockan 15.00 håller Dr Michael Fischetti, Kaiser Permanente, St Clara County, California, ett föredrag som är mycket värdefullt för kliniker och beslutsfattare i primärvården. 

Lokal 37:an, CRC-huset, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.

Se Utbildningskalendern!

Presentationer från Framtidens primärvård

På mångas begäran publicerar vi här presentationer från Framtidens primärvård den 6 oktober 2016 i CRC Aula, CRC-huset. Vi fyller på med fler presentationer efter hand. Tack till alla ni som kom och deltog i denna givande och inspirerande dag! Tack till alla medverkande föreläsare och debattörer!

Se nedladdningsbara presentationer (Google Drive)

Mindfulness: Forsknings- och kunskapsplattform 

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC) är en ny forsknings- och kunskapsplattform för Skånes primärvård som analyserar effekterna av mindfulness och medkänsla på den psykiska, kroppsliga och sociala hälsan.

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC)

Forsknings- och utbildningstöd

Tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne erbjuder CPF forsknings- och utbildningsstöd. CPF arrangerar prova-på-forskning för primärvårdspersonal och möjlighet för ST-läkare att testa sina projektidéer.

Se vad mer vi erbjuder ST-läkare

Allmänmedicinska Kunskapscentrum

Inom CPF finns också Allmänmedicinska Kunskapscentrum, AKC. Det är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor. Vid varje AKC finns en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach, en AKC-koordinator, som handleder vårdcentralens personal i vetenskapliga studier och projekt.

AKC arrangerar grupphandledningar och seminarier

Molekylärmedicinska laboratoriet

CPF driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismer som ur ett genetiskt-, epigenetiskt-, och miljöperspektiv påverkar sjukdomar som behandlas inom primärvården.

Molekylärmedicinska laboratoriet

Fakta om hur CPF och KCP är organiserade

I dessa två dokument förklarar vi hur vår plattform ser ut:

Film om CPF på flera språk

En presentationsfilm om CPF finns med tal och text på ett antal olika språk:

Se film om CPF

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter