Rådgivning och stöd för forskare och näringsliv

Region Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning.

Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel vi fördelar samt tjänster vi erbjuder forskare inom klinisk forskning.

Inom Region Skånes forskningsområde finns ett antal så kallade centrumbildningar som startats i samverkan med medicinska fakulteten på Lunds universitet. De fungerar som mötesplatser för forskare, näringsliv, sjukvård och universitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!