Studie av CTG-kurvor för att förbättra fosterövervakning

För att förbättra precisionen av fosterövervakning med CTG (kardiotokografi) under förlossning görs nu en studie där detaljer i CTG-mönster jämförs hos barn som haft lågt respektive normalt pH-värde i navelsträngen vid födelsen.

Underlag för studien är övervakningskurvor och förlossningsjournaler från förlossningar i Region Skåne 2012-2021. Målsättning med studien är att ytterligare förbättra kunskapen om vid vilka CTG-mönster man behöver ingripa.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas konfidentiellt, och inga uppgifter om enskilda personer lämnas ut eller publiceras. Övervakningskurvor från förlossningar sparas avidentifierade. Även övriga uppgifter från förlossningen som samlas in avidentifieras så att de inte kan kopplas till enskild person innan de sparas i studiedatabasen. Databasen sparas i 10 år efter avslutad studie, förvaras på ett säkert sätt och är inte tillgänglig för obehöriga. Endast en mindre del av förlossningar i Skåne under perioden ingår i studien.

Deltagande i studien

Om du fött barn i Region Skåne under denna period och inte önskar vara med i denna granskning ber vi dig ta kontakt per e-post eller telefon enligt nedan, så kommer vi att tillgodose din önskan.

Du är även välkommen att ta kontakt om du har frågor om projektet, eller om du vill ta del av studiens resultat.

Forskningshuvudman för studien är Region Skåne.

Projektansvarig forskare
Andreas Herbst, överläkare
VO Kvinnosjukvård, Skånes Universitetssjukhus  
214 28 Malmö
E-post: Andreas.Herbst@skane.se

Kontaktperson
Marie Henriksson
Telefon: 040 33 22 59
E-post: Marie.Henriksson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.