Sekventiell induktion för förlossningsutfall

En retrospektiv studie mellan 20180101–20220701

Induktion av förlossning vid fullgången graviditet, har blivit en alltmer vanlig intervention inom förlossningsvården. Det är inte helt ovanligt att den första metoden som används för induktion misslyckas och man måste därför gå vidare med att använda ytterligare annan metod, så kallad sekventiell induktion. Genom att granska journaler från tiden från 2018 – första juli 2022 vill vi kartlägga långdragna induktioner och jämföra de olika använda metoderna för att utröna vilken sekventiell metod som är mest effektiv och säker.

Studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. De data eller individer som presenteras i studien kommer inte att kunna identifieras, ej heller spåras till enskilda kvinnor annat än av forskaren. Om något avvikande som inte tidigare är åtgärdat hittas vid journalgranskningen kommer kvinnan att bli kontaktad vilket är en medicinsk säkerhetsåtgärd. Studiematerialet kommer att sparas inlåst och otillgängligt för andra än forskaren i tio år och därefter förstöras.

Deltagande i studien är frivilligt. Om du under de aktuella åren genomgått induktion vid förlossning på Centralsjukhuset Kristianstad och samtycker till att uppgifter om dig används i undersökningen, behöver du inte göra något ytterligare.

Om du inte önskar delta i studien, eller om mer information önskas kontakta ansvarig forskare Caecilia Paradis via e-post caecilia.paradis@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.