Frågor och svar om GÅS

Här får du som deltar i undersökningen svar på vanliga frågor.

Vilken nytta har jag av undersökningen?

Genom att delta i undersökningen bidrar du till en ökad kunskap om äldres hälsa och vad som kan påverka livs- och hälsosituationen hos äldre i Sverige. Den kunskapen skapar förutsättningar för bättre vård och omsorg i framtiden.

Du får även genomgå en kostnadsfri hälsoundersökning när du deltar i undersökningen. Upptäcker vi något avvikande kan du kontakta din ordinarie läkare. 

Vem deltar i undersökningen och hur väljs man ut?

Ett slumpvis urval personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad kommun bjuds in till undersökningen. Bor du i Malmö sker undersökningen på vår GÅS-mottagning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. 

På de andra orterna inrättar vi speciella mottagningar för undersökningarna. Vi tar kontakt för att boka en tid som passar dig.

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60–72 år följs upp vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen. 

Hur går undersökningen till?

Undersökningen omfattas av olika delar. Du kommer att bli undersökt av läkare, psykolog och sjuksköterska. 

Läkarundersökning 

Vid läkarundersökningen får du svara på frågor om ditt tidigare och nuvarande hälsotillstånd. Hjärtfunktionen kontrolleras och ett EKG tas. Vi undersöker syn och hörsel, mäter längd och vikt och frågar vilka mediciner du tar idag. Ta gärna med dig eventuell medicinlista.

Psykolog och enkät 

Hos psykologen får du svara på frågor som rör din hälsa. Du får också göra minnes- och koncentrationstester. Vi ställer frågor boende, om du arbetar eller är pensionerad, dina fritidsintressen och om du behöver någon form av hjälp eller stöd eller om du klarar dig själv.

Sjuksköterskeundersökning  

En sjuksköterska kontrollerar blodtrycket och mäter lungfunktion med ett utandningsprov. Blodprov tas för att bland annat mäta blodfetter och blodvärde. Vi testar balansen, handgreppsstyrka och gör ett gångtest.

Hur gör jag om jag inte kan komma till mottagningen?

Vi gör hembesök hos dig som inte har möjlighet att komma till vår mottagning. Vi gör hembesök såväl till det egna hemmet som till någon form av vårdboende. Av praktiska skäl kommer undersökning vid hembesök inte att vara lika omfattande som den på mottagningen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter