GÅS - Gott åldrande i Skåne

GÅS är en befolkningsstudie med syfte att få ökad kunskap och förståelse för vad som påverkar äldres hälsotillstånd. Studien riktar sig till ett urval av personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. För att bättre förstå vad som påverkar äldres hälsotillstånd och deras vård och omsorg behövs ökad kunskap. 

Regeringen har beviljat statsbidrag för en långsiktig uppbyggnad av databaser som beskriver äldres hälsotillstånd, behov av vård och hur detta tillgodoses av kommuner och landsting.

I Skåne startade projektet GÅS 2001 och det är ett av fyra i det nationella projektet "The Swedish National study on Ageing and Care" (SNAC). Övriga genomförs i Blekinge, Hälsingland och Stockholm. 

Två delar av GÅS

GÅS är indelat i en befolkningsdel och en vårdsystemdel.

Befolkningsdelen har som mål att beskriva och följa äldre individers livssituation och hälsa. Det handlar om att få kunskap om:

  • Normalt åldrande
  • Funktionsförmåga
  • Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer
  • Äldres hälsa och livssituation
  • Behov av vård och omsorg

Vem deltar

Inbjudan att delta i projektet sker genom ett slumpurval av befolkningen i åldern 60 till 93 år i de fem deltagande kommunerna: Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad. 

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60 – 72 år gör uppföljning vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen.

Region Skåne genomför projektet tillsammans med Lunds universitet och kommunerna i Malmö, Eslöv , Hässleholm, Osby och Ystad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.