GÅS - Gott åldrande i Skåne

GÅS är en befolkningsstudie med syfte att få ökad kunskap och förståelse för vad som påverkar äldres hälsotillstånd. Studien riktar sig till ett urval av personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad.

Andelen äldre ökar i samhället vilket medför större behov av vård och omsorg. För att bättre förstå vad som påverkar äldres hälsotillstånd och deras vård och omsorg behövs ökad kunskap. 

Regeringen har beviljat statsbidrag för en långsiktig uppbyggnad av databaser som beskriver äldres hälsotillstånd, behov av vård och hur detta tillgodoses av kommuner och landsting.

I Skåne startade projektet GÅS 2001 och det är ett av fyra i det nationella projektet "The Swedish National study on Ageing and Care" (SNAC). Övriga genomförs i Blekinge, Hälsingland och Stockholm. 

Två delar av GÅS

GÅS är indelat i en befolkningsdel och en vårdsystemdel.

Befolkningsdelen har som mål att beskriva och följa äldre individers livssituation och hälsa. Det handlar om att få kunskap om:

  • Normalt åldrande
  • Funktionsförmåga
  • Förekomst av sjukdomar och dess riskfaktorer
  • Äldres hälsa och livssituation
  • Behov av vård och omsorg

Vem deltar

Inbjudan att delta i projektet sker genom ett slumpurval av befolkningen i åldern 60 till 93 år i de fem deltagande kommunerna: Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad. 

Deltagare som är 78 år eller äldre följs upp vart tredje år medan de som är 60 – 72 år gör uppföljning vart sjätte år. Läkarundersökning, funktionstest och minnestester ingår i undersökningen.

Region Skåne genomför projektet tillsammans med Lunds universitet och kommunerna i Malmö, Eslöv , Hässleholm, Osby och Ystad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter