EVA-studien för förstföderskor

Helsingborgs lasarett är ett av flera sjukhus i Sverige som anslutit sig till EVA-studien, en vetenskaplig studie som undersöker om man kan undvika större bristningar vid förlossning med sugklocka. Studien vänder sig till dig som väntar ditt första barn.

Cirka en av tio förlossningar behöver avslutas med sugklocka. Vid denna typ av förlossning är det lite vanligare att man får en större bristning i underlivet, till exempel en bristning i ändtarmens ringmuskel, så kallad sfinkterskada.

Två metoder vid förlossning med sugklocka

Genom att undersöka två olika metoder vill forskarna se vilket som är det skonsammaste sättet att förlösas med sugklocka; med ett så kallat snedklipp eller om det är bättre att eventuellt brista "av sig själv".

Med snedklipp kan man styra undan bristningen från ändtarmen och undviker skador på den, men det kan också innebära att den som föder får mer ont efteråt, än av en bristning som sker av sig själv.

Hur går EVA-studien till?

Du som lämnar samtycke till att medverka i studien och genomgår en förlossning på Helsingborgs lasarett som slutar med sugklocka kommer att lottas för att få ett snedklipp eller att inte få ett klipp. Därmed kan du eventuellt brista "av dig själv".

Lottning är en vetenskaplig metod för att undvika fel i urvalet av kvinnor som får en viss behandling.

Vill du delta i studien?

Kontakta din barnmorska för mer information samt möjlighet att lämna samtycke till att medverka.

Deltagandet är frivilligt. Enkätsvaren kommer att sammanställas på gruppnivå, det kommer alltså inte att synas att du har deltagit.

Fakta om EVA-studien

EVA står för Episiotomy in Vacuum Assisted delivery. Studien har startat vid Danderyds sjukhus och Helsingborgs lasarett är ett av flera sjukhus i Sverige som anslutit sig. Studien kommer att pågå i tre år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter