Covid-19 vaccinationsuppföljningsstudie COVERS

Forskningsstudien COVERS (COvid Vaccination: Effektivitets-, Risk- och Säkerhetsstudie) vill jämföra de olika Covid-19-vaccinens skyddseffekt och biverkningar på kort och lång sikt.

Studien påbörjades i januari 2021 och beräknas vara färdig i december 2024. Forskningsstudien COVERS är uppdelat i fyra delstudier.

Delstudie 1: Registerstudie av vacciners skyddseffekt

I denna delstudie används registerdata från regionala och nationella hälsoregister samt register hos SCB och Socialstyrelsen för att över tid jämföra de olika vaccinernas effektivitet att förhindra insjuknande i covid-19 infektion. Även biverkningar av de olika vaccinen kommer att kartläggas i denna delstudie.

Resultat, delstudie 1

Delstudie 2: Hur länge finns antikroppar kvar i kroppen

I delstudie två kommer blodprov samlas in från 4000 studiepersoner i samband med vaccinationen samt vid fem senare tillfällen. Detta för att undersöka antikroppssvaret över tid efter vaccination.  

Delstudie 3: Vaccine Faliures

En tredje delstudie ska undersöka vaccinerade som insjuknat i covid-19 infektion, så kallad vaccine failures. Fokus kommer att ligga på de som inkommer till sjukhus och de kommer att genomgå noggrann utredning och provtagning.  Här kommer även virusprover tas för att undersöka förekomst av mutationer.

Delstudie 4: Biverkningar och deras orsaker

Den sista delstudien ska utredda om det finns bidragande faktorer till biverkningar. Här kommer en fördjupad uppföljning och utredning att göras på personer som sökt vård på grund av misstänkta biverkningar efter Covid-19-vaccination.

Ansvariga för studien

COVERS genomförs av Region Skåne och ansvarig läkare är Fredrik Kahn från infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus Lund. Kliniska Studier Sverige - Forum Söder ansvarar för det operativa genomförandet av studien samt datahantering och analys.  

Relaterade forskningsprojekt

I ett samverkansprojekt kopplat till vaccinationsstudien COVERS har forskare vid Lunds universitet, Smittskydd Skåne, Kliniska studier Sverige – Forum Söder, Malmö Stad, Helsingborg Stad och Lunds kommun undersökt geografiska och sociodemografiska skillnader i befolkningens benägenhet att låta sig testas. Undersökningen visar att testbenägenheten i allmänhet har varit väsentligt lägre i delområden som klassas som utsatta.

Betydelsen av geografiska och sociodemografiska faktorer för testbeteende avseende covid-19 i Skåne län  (forumsoder.kliniskastudier.se) 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.