Frågor och svar om BIG3

Vad är syftet med forskningsprojektet BIG3?

Det övergripande målet med BIG3 är att förstå sjukdomsmekanismerna bakom de tre folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Förhoppningen är att vi med hjälp av studien kan ta fram nya behandlingsprinciper och metoder som kan leda till tidigare, bättre och säkrare diagnostik för tidigare intervention och en mer individualiserad behandling.

Vem kan delta?

Kallelser kommer att skickas till cirka 100 000 skåningar, dessa är slumpmässigt valda utifrån folkbokföringsregistret. För att urvalet ska vara statistiskt korrekt kan endast de som får en hemskickad inbjudan delta. Man kan alltså inte be om att få vara med i studien.

Har jag kallats för att jag har en sjukdom, eller för att jag tillhör en riskgrupp?

Nej, du är enbart utvald efter din ålder. Vi har slumpmässigt inbjudit personer bosatta i Skåne i åldrarna 45-75 år. Urvalet har gjorts från folkbokföringsregistret.

Vad tjänar jag på att vara med i studien?

Du kommer inte att få betalt för att du deltar. Du kommer att ha möjlighet att genomgå en undersökning på Skånes universitetssjukhus. Du kommer att få svar från undersökningen inom sex veckor efter ditt besök, och vi kommer i de fall något avvikande upptäcks, lotsa dig vidare inom vården. Som deltagare hjälper du dessutom till att hitta bättre diagnostiserings- och behandlingsmetoder för framtidens vård.

Finns det några risker med undersökningarna?

De moment som ingår i våra undersökningar har använts länge och regelbundet inom vården, och inga väsentliga risker anses finnas.

Måste jag fortsätta att delta i studien när jag väl tackat ja?

Nej, du kan när som helst dra dig ur studien genom att skriftligen meddela detta.

Vem är ansvarig för forskningsprojektet?

Forskningsprojektet BIG3 initierades, ägs och drivs av Region Skåne. Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Lunds Universitet och industrin, men alla databaser, prover och resultat är samlade inom Region Skåne och behandlas strikt konfidentiellt.

Vem har granskat forskningsprojektet?

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund har granskat och godkänt forskningsprojektet BIG3. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.