För dig som har fått tid till besök 1

En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 ombeds du att fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen.

Vänligen läs informationen i kallelsen innan du börjar besvara enkäten. Inloggningskoden står på din kallelse.

Enkäten beräknas ta cirka 40 minuter att fylla i. Frågorna rör bland annat hälsa, livsstil och eventuella sjukdomar i släkten. Du kan när som helst lämna enkäten och när du loggar in igen kommer den att starta på den plats där du lämnade.

Information inför undersökning och besök

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!