Enkäter och undersökningar för dig som ska delta i BIG3

Vi kommer att skicka ut brev till 100 000 slumpmässigt utvalda skåningar i åldrarna 45-75 år. Om du är en av dem hittar du information om hur du går vidare här.

Observera att fullständig information endast finns i ditt hemskickade material och att enbart inbjudna personer kan delta i studien. 

Om du blivit kallad till besök 1 så sker det på vårt testcenter på Klinisk prövningsenhet, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Anmälningsenkät - BIG3

Du som fått en förfrågan om att delta i studien kan fylla i anmälningsenkäten här. Inloggningskoden hittar du i ditt brev.

Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla i och handlar om livsstil, hälsa, miljö- och levnadsförhållanden. Det är viktigt att du som deltagare läser igenom all information noggrant. Om några frågor skulle uppstå, finns vi tillgängliga via e-mail eller telefon (endast dagtid).

För dig som har fått tid till besök 1

En viktig del av BIG3-studien är de enkäter som du som deltagare fyller i. Om du har fått en kallelse till att genomgå undersökningar inom BIG3 så ombeds du fylla i en ny enkät innan du kommer till undersökningen. Vänligen läs informationen i kallelsen innan du börjar besvara enkäten. Inloggningskoden står på din kallelse.

Enkäten beräknas ta cirka 40 minuter att fylla i. Frågorna rör bland annat hälsa, livsstil och eventuella sjukdomar i släkten. Du kan när som helst lämna enkäten och när du loggar in igen kommer den att starta på den plats där du lämnade.

Information inför undersökning och besök

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter