1+1=2, blir det bättre då?

Väntar du barn och planerar att föda vaginalt i Malmö eller Lund? Då har du möjlighet att delta i ett forskningsprojekt för att minska bristningar i samband med förlossning.

Forskningsprojektet, som heter "1+1=2, blir det bättre då?",  pågår på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö. Det genomförs även på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Studien kommer att pågå under ungefär 1, 5 år och totalt ska 3000 kvinnor medverka.

Forskarna ska undersöka effekten av att vara en eller två barnmorskor under krystskedet och hur det kan påverka bristningar.

Vem kan delta i studien

Studien gäller dig som planerar att föda ditt första barn vaginalt. Du kan också delta om du tidigare fått barn med kejsarsnitt. Ett annat krav för deltagandet är att ditt barn ligger med huvudet nedåt och är fullgånget när förlossningen startar.

Så går studien till

Du behöver inte anmäla ditt intresse i förväg, utan kommer att bli tillfrågad av den barnmorska som ansvarar för dig när du kommer in till förlossningsavdelningen. Deltagandet är frivilligt.

Om du tackar ja, innebär det att du lottas till en, alternativt två barnmorskor som kommer att vara hos dig under krystskedet. Lottning är en vetenskaplig metod som används för att vi ska kunna uttala oss om vilken effekt de olika arbetssätten har. 

Efter förlossningen blir du noggrant undersökt, antingen av två barnmorskor eller av en läkare och en barnmorska.

Syftet med undersökningen är att få en så korrekt bedömning som möjligt av en eventuell bristning. Alla bristningar, oavsett deltagande i studien, sys enligt rådande rutiner.

På Skånes universitetssjukhus webbplats finns mer information om hur studien utförs och hur du deltar:

Syfte med studien

Huvudsyftet med studien är att ta reda på om närvaron av ytterligare en barnmorska under krystskedet minskar allvarliga förlossningsbristningar. Ett annat syfte är att få kunskap om hur du som föder barn upplever vården under krystskedet och hur du mår relaterat till din bäckenbotten ett år efter förlossningen.

Det nya arbetssättet har inte utvärderats vetenskapligt tidigare och vi vet ännu inte om detta arbetssätt verkligen förebygger förlossningsbristningar. Vi kommer också att studera om det finns andra för- eller nackdelar. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter