Pågående medicinsk forskning

Region Skånes verksamheter har en lång tradition i att bedriva forskningsstudier av olika slag. Inom hälso- och sjukvården pågår just nu drygt 500 forskningsstudier.

De flesta studierna rör de stora folksjukdomarna; cancer, hjärt- kärl, diabetes och rörelseapparaten. Utöver detta pågår flera stora forskningstudier där syftet är att bygga upp stora kunskapsdatabaser i Skåne där Region Skåne medverkar.

Studierna syftar till att ge forskarna mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel.

Exempel på forskningsstudier:

BIG3 - forskning om folksjukdomar

BIG3 är ett forskningsprojekt med fokus de tre folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer.

Målet med forskningen är att bättre förstå mekanismerna bakom dessa sjukdomar för att kunna ta fram nya behandlingsmetoder. Metoderna ska leda till tidigare och säkrare diagnostik och bättre behandling.

BIG3-studien kallar slumpmässigt skåningar i åldrarna 45 till 75 att delta i studien. Studien har som mål att slutföra undersökningar på 10 000 personer. 

EVA-studien

Helsingborgs lasarett är ett av flera sjukhus i Sverige som anslutit sig till EVA-studien, en vetenskaplig studie som undersöker om man kan undvika större bristningar vid förlossning med sugklocka. Studien vänder sig till dig som väntar ditt första barn. 

GÅS - Gott åldrande i Skåne

Gott åldrande i Skåne riktar sig till ett urval av personer som är 60 år och äldre och bor i Malmö, Eslöv, Hässleholm, Osby och Ystad. Syftet är att få ökad kunskap för att bättre förstå vad som påverkar äldres hälsotillstånd och deras vård och omsorg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter