Forskningsinstrument

Forskningsresultat

För den intresserade finns flera vägar att ta till sig våra forskningsresultat, exempelvis via föreläsningar och via vår populärvetenskapliga webbplats Aktuellt om vetenskap & hälsa.

Populärvetenskapligt om medicinsk forskning

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Region Skåne,medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Malm�� universitet.

Samarbetet ska stärka hälso- och sjukvårdens utveckling och den kliniskt inriktade medicinska forskningen i regionen.

Vetenskaphalsa.se

Seminarieverksamhet

Region Skånes verksamheter anordnar också ett stort antal populärvetenskapliga seminarier som är öppna för allmänheten och vanligtvis kostnadsfria. Dessa utannonseras bland annat i tidningar och här på webben.

Forskningens dag

Forskningens dag arrangeras årligen av Region Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Dagen rör alltid ett visst tema och bjuder på föreläsningar, seminarier och möjlighet att möta forskare inom det aktuella forskningsämnet. 

Forskningens dag 

Sjukhusbiblioteken med Patientforum

Patientforum är en del av sjukhusbiblioteket och finns i Lund och Malmö. Patientforum arrangerar temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar om vård och forskning.

Sjukhusbibliotek på Skånes universitetssjukhus med Patientforum

Det finns sjukhusbibliotek på fler sjukhus:

Sjukhusbibliotek Helsingborgs lasarett

Sjukhusbibliotek Centralsjukhuset Kristianstad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter