Forskningsinstrument

Forskningsresultat

För den intresserade finns flera vägar att ta till sig våra forskningsresultat, exempelvis via föreläsningar och via vår populärvetenskapliga webbplats om vetenskap och hälsa.

Populärvetenskapligt om medicinsk forskning

Webbplatsen Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Region Skåne, medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Malmö universitet.

Med denna webbplats vill vi på ett enkelt, informativt och sakligt sätt informera om vår forskning inom medicin och hälso- och vårdvetenskap. Forskningen spänner över ett mycket brett område – allt från molekylära mekanismer bakom sjukdomar till psykisk ohälsa och omvårdnad av äldre.

Seminarieverksamhet

Region Skånes verksamheter anordnar också ett stort antal populärvetenskapliga seminarier som är öppna för allmänheten och vanligtvis kostnadsfria.

Forskningens dag

Forskningens dag arrangeras årligen av Region Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Dagen rör alltid ett visst tema och bjuder på föreläsningar, seminarier och möjlighet att möta forskare inom det aktuella forskningsämnet. 

Sjukhusbiblioteken med Patientforum

Patientforum är en del av sjukhusbiblioteket och finns i Lund och Malmö. Patientforum arrangerar temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar om vård och forskning.

Det finns sjukhusbibliotek på fler sjukhus:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!