Anmäl dig till klinisk studie

Här kan du anmäla ditt intresse för att delta som frisk frivillig forskningsperson i en klinisk prövning.

De uppgifter som lämnas i denna intresseanmälan kommer att sparas i en databas. Syftet med denna databas är att samla adress- och basal hälsoinformation om personer som är intresserade att delta i kliniska prövningar.

Klinisk prövningsenhet har tillstånd att föra personregister. Du kan ta del av vad som finns i databasen om dig själv om du så önskar. Nedan angivna uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt enligt svensk datalag. Den insamlade informationen kommer att lagras i minst 15 år.

Genom att anmäla ditt intresse samtycker du även till texten ovan.

Anmäl ditt intresse

Kön:
Rökare:
Snusare:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter