kvinnlig forskare med skyddshätta. Foto: Colourbox.com

Delta i klinisk studie

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i olika kliniska prövningar. När du deltar som försöksperson bidrar du till att driva forskningen framåt.

Vad är en klinisk studie?

I en klinisk studie undersöker vi till exempel säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod som håller på att utvecklas. Det kan också vara en utvärdering av medicinteknisk utrustning.

De kliniska studierna är en förutsättning för att kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt. Genom kliniska studier kan vi få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Varför delta som forskningsperson?

Att delta som forskningsperson är att bidra till forskningens utveckling. Forskningen är beroende av att friska, frivilliga människor bidrar med sitt deltagande för att föra forskningen framåt.

Det finns också en personlig vinst i att delta då du ofta får en grundlig hälsokontroll och ibland en ekonomisk ersättning för besväret.

Vill du få mer information om kliniska studier och delta som forskningsperson, kan du vända dig till Kliniska studier Sverige - Forum Söder:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.