Två forskare och ett mikroskop.

Forskning

Region Skåne arbetar för att främja forskning och utveckling i Skåne och därmed stärka regionens tillväxt. Inom vår verksamhet för hälso- och sjukvård bedriver vi kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringsliv.

Forskningen vi stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården.

Vi bedriver mycket av forsknings- och utvecklingsarbetet tillsammans med andra parter. Samarbetet sker såväl inom regionen som nationellt och internationellt.

Forskningen inom den skånska vården och inom regional utveckling ska ge:

  • invånarna nya kunskaper genom bättre förebyggande vård, diagnostik och behandling
  • vårdgivarna nya kunskaper genom bättre utbildning och ökade kunskaper
  • samhället nya kunskaper genom tillväxt, bättre samverkan med universitet/högskolor och stimulans till innovationer.

Forskning på Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus är Sveriges tredje största universitetssjukhus. På Skånes universitetssjukhus bedrivs omfattande klinisk forskning som håller hög klass både med nationella och internationella mått mätt.

Forskningen på Skånes universitetssjukhus är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i samarbete med bland annat Lunds universitet och Malmö universitet. Forskning pågår inom många olika områden med samverkan nationellt och internationellt.

Policy och handlingsplaner

Vår forskningspolicy tar upp mål och visioner för forskningen, och prioriterade områden, som exempelvis starka forskningsmiljöer, stöd till forskare och hälso- och sjukvårdsforskning med hög kvalitet och relevans för patienten.

Dessa områden är beskrivna med utmaningar och konkreta åtgärder i Region Skånes strategiska handlingsplan för forskning inom hälso- och sjukvården. 

Strategi inom life science

Life science, eller livsvetenskaper, omfattar hälso- och sjukvård, medicinsk forskning och näringsliv inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel. Region Skåne har en arbetat fram en strategi för hur vi ska jobba med detta område.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!