Hässleholmsdepån

Tågdepå i Hässleholm

Snart är bygget av Sveriges modernaste tågverkstad, Hässleholmsdepån, klart. Här ska Öresunds- och Pågatågen rulla in för rengöring, reparation och underhåll.

Den nya tågdepån kommer att förkorta servicetiden för tågen avsevärt, vilket kommer att ha stor betydelse för kollektivtrafiken i södra Sverige. Fler vagnar kommer att finnas ute i trafik och trängseln på populära avgångar minskar, till glädje för skånska tågpendlare.

I april 2020 ska den toppmoderna tågdepån stå klar.

Unik teknik gör att tågtrafiken flyter smidigare

Det är ett omfattande bygge som växt fram i Kärråkra, norr om Hässleholm. På området finns 10 kilometer järnvägsspår med 41 växlar, 36 spårplatser för uppställning och städning av tågen, kontor och kombihall.

Det finns också en 23 000 kvadratmeter verkstadshall med kapacitet att serva drygt 110 Öresundståg. Inuti verkstaden finns bland annat hängande plattformar, en elektroniskt styrd svarv och högteknologisk utrustning för byte av hjulaxlar. Här kommer personal att arbeta med underhåll vid 10 olika spår, allt för att få tåg och vagnar i trafik så fort som möjligt.

Kapacitetsproblem bakom byggbeslut

Planeringen av Hässleholmsdepån började 2014 och tre år senare sattes spaden i marken. Hittills har Öresundstågen skickats till Danmark för underhåll.

Den danska tågdepån har dock haft kapacitetsproblem vilket i slutänden har drabbat de skånska tågpendlarna. Med Hässleholmsdepån stärker vi Skånes infrastrukturkapacitet och tågtrafiken kan fungera smidigare.

Fakta

  • Region Skåne är beställare av Hässleholmsdepån, som sedan kommer att hyras av Öresundståg AB, som Region Skåne äger 40 procent av. Skånetrafiken bekostar en mindre del av anläggningen för uppställning av Pågatåg.
  • Anläggningen beräknas ge Skåne cirka 150 nya jobbtillfällen.
  • Totalkostnad cirka 1,5 miljarder kronor.
  • Byggtiden löper från mars 2017 till januari 2020. Projektet har följt planen utan större avvikelser.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter