skiss tågdepå

Tågdepå i Kärråkra

I Kärråkra, norr om Hässleholm, byggs Sveriges modernaste tåg- och servicedepå. Här ska tågseten från Öresundståg och Skånetrafiken rulla in för rengöring, reparation och underhåll. I december 2020 beräknas tågdepån vara klar.

Beslutet om att bygga en ny tåg- och servicedepå för Öresundstågen fattades 2014. Till grund för beslutet låg kapacitetsproblem på den då befintliga depån i Danmark och möjligheten att förstärka Skånes infrastrukturkapacitet i knutpunkten Hässleholm. Anläggningen beräknas ge Skåne cirka 150 nya jobbtillfällen och har en produktionskostnad på 1,5 miljarder kronor.

Region Skåne bygger depån vilken sedan kommer att hyras ut till Öresundståg AB, som till 40 procent ägs av Region Skåne.

  • Verkstadshall: 23 000 kvadratmeter med 10 spårplatser och kapacitet för 111 Öresundståg
  • Depåområdet: 22 000 kvadratmeter
  • Spår: Cirka 9 000 meter spår med 41 växlar. 36 spår anläggs för städning, uppställning, vattentryckning och fekalietömning av Öresunds- och Pågatåg.
  • Byggtid: mars 2017 till januari 2020

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter