Sjukhusområdet i Malmö

Genom att modernisera sjukhusområdet i Malmö skapas förutsättningar för trygg vård av hög kvalitet och en bättre arbetsmiljö. Region Skåne bygger en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett nytt bårhus. I byggprojektet ingår också att bygga ut och förbättra kulvertsystemet och den tekniska infrastrukturen.

Sjukhusområdet i Malmö har vuxit fram och utökats successivt sedan många år tillbaka. Eftersom det är svår att få ihop sjukvårdens krav med de lokaler som finns på området idag är det helt nödvändigt att bygga nytt. De nya byggnaderna som byggs blir mer flexibla så att de ska hålla för sjukvårdens förändrade behov långt fram i tiden.

I byggprojektet ingår:

  • ny vårdbyggnad där många olika sjukhusverksamheter kommer att få plats
  • ny servicebyggnad som samlar och effektiviserar all logistik och service på området
  • nytt bårhus som möter framtidens behov
  • kulvertsystemet och den tekniska infrastrukturen byggs ut och förbättras för att effektivisera transport och teknisk försörjning på området.

Konst och gröna utemiljöer

Idag finns fler än tusen olika konstnärliga gestaltningar på sjukhusområdet; målningar, skulpturer och andra verk. Dessa bidrar till en trygg och läkande miljö och till god orienterbarhet på området. I samband med att det byggs nytt kommer flera nya konstverk i och omkring de nya byggnaderna att berika området.

Sjukhusområdets utemiljö förbättras också, vilket är ytterligare ett sätt att bidra till läkande och trygga miljöer. Samtidigt är det viktigt att värna om den biologiska mångfalden genom att bland annat etablera nya grönområden och utveckla de befintliga.

Miljö- och hållbarhetsarbete

Hållbarhetsaspekten är viktig för projektet och innefattar alltifrån att värna om den biologiska mångfalden till materialval, avfallsmängder och kemikaliehantering under byggproduktionen till de färdiga byggnadernas energiförbrukning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.