Sjukhusområdet i Lund

Befintliga byggnader och lokaler på Lunds sjukhusområde är svåra att utveckla för att klara dagens och framtidens krav på universitetssjukhuset. Därför har Region Skåne genomfört en utredning av alternativa placeringar för ett nytt universitetssjukhus i Lund. Utredningen är ute på bred remissrunda och du som är intresserad har möjlighet att tycka till via en medborgarenkät.

Utvecklingen av Skånes universitetssjukhus i Lund har utretts under flera år. Befintliga byggnader klarar inte dagens och framtidens krav för modern, robust och högteknologisk vård. Universitetssjukhuset är centrum för en stor del av den högspecialiserade vården i Skåne, Södra sjukvårdsregionen och i vissa delar nationellt och det är svårt att utveckla nuvarande lokaler för dessa uppdrag.

Möjlighet att besvara enkät om placering

Region Skåne har genomfört en fördjupad utredning av tre alternativa placeringar för framtidens universitetssjukhus i Lund, som har mynnat ut i två slutliga alternativ. Regionstyrelsen beslutade att låta utredningen gå ut på en bred remissrunda, vilket innebär att du som är intresserad nu är välkommen att tycka till om placeringen av det nya sjukhuset via en medborgarenkät.

Besvara senast den 24 oktober                            

Enkäten handlar främst om vilken vikt du lägger vid de kriterier och faktorer som har varit vägledande i utredningsarbetet. Men du har också möjlighet att lämna egna synpunkter som du tycker inte ryms eller fångas med frågorna och påståendena.

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara och är öppen till och med måndag den 24 oktober 2022. Dina svar är anonyma och kan inte kopplas till dig som person. Undersökningen administreras av ett oberoende undersökningsföretag och dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.