Sjukhusområdet i Lund

Befintliga byggnader och lokaler på Lunds sjukhusområde är svåra att utveckla för att klara dagens och framtidens krav på universitetssjukhuset. En utredning om framtida geografisk plats har därför lämnats över till regionstyrelsen för beslut.

Utvecklingen av Skånes universitetssjukhus i Lund har utretts under flera år. Befintliga byggnader klarar inte dagens och framtidens krav för modern, robust och högteknologisk vård. Universitetssjukhuset är centrum för en stor del av högspecialiserade vården i Skåne, Södra sjukvårdsregionen och i vissa delar nationellt och det är svårt att utveckla nuvarande lokaler för dessa uppdrag.

Fördjupad utredning om geografisk plats

En fördjupad utredning om geografisk plats för framtidens sjukhusområde är klar och överlämnad till regionstyrelsen för beslut om fortsatt arbete. Utredningen redovisar tre alternativ; nuvarande sjukhusområde, nytt område på Brunnshög och nytt område på Smörlyckan.

Regionstyrelsen Fördjupad utredning av sjukhuset i Lund

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.