Sjukhusområdet i Lund

Befintliga byggnader och lokaler på Lunds sjukhusområde är svåra att utveckla för att klara dagens och framtidens krav på universitetssjukhuset. Därför har Region Skåne genomfört en fördjupad utredning av alternativa placeringar för ett nytt universitetssjukhus i Lund.

Utvecklingen av Skånes universitetssjukhus i Lund har utretts under flera år. Befintliga byggnader klarar inte dagens och framtidens krav för modern, robust och högteknologisk vård. Universitetssjukhuset är centrum för en stor del av den högspecialiserade vården i Skåne, Södra sjukvårdsregionen och i vissa delar nationellt och det är svårt att utveckla nuvarande lokaler för dessa uppdrag.

Fördjupad utredning

Region Skåne har genomfört en fördjupad utredning av tre alternativa placeringar för framtidens universitetssjukhus i Lund, som har mynnat ut i två slutliga alternativ. Regionstyrelsen beslutade att låta utredningen gå ut på en bred remissrunda till kommuner och universitet, samt ge intresserade medborgare möjlighet att lämna synpunkter via en enkät. Medborgarenkäten har sammanställts tillsammans med remissvaren från Lunds kommun, Lunds universitet, Malmö stad, Malmö universitet samt kringkommunerna och ingår i den redovisning som ska lämnas över till regionstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.