Sjukhusområdet i Helsingborg

Flera ombyggnationer har de senaste åren genomförts för att modernisera sjukhusområdet i Helsingborg. På grund av byggnadstekniska svårigheter slutförs inte arbetet enligt ursprunglig planering. I stället pågår nu ett arbete med att ta fram en detaljplan för ett helt nytt sjukhusområde.

De senaste åren har Region Skåne utfört en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Helsingborg. Det befintliga sjukhuset är från 1975 och flera viktiga ombyggnationer har genomförts sedan 2014.Förbättrad vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav har varit övergripande mål.

Detaljplan för ett nytt sjukhusområde

Under utvecklingsåren har arbetet kantats av flera byggnadstekniska svårigheter och utmaningar. Det ledde till att regionstyrelsen våren 2021 fattade ett beslut om att inte slutföra byggprojektet enligt ursprunglig planering, utan att i stället utreda ett helt nytt sjukhusområde. Det innebär att utformningen av ett modernt sjukhus inte begränsas av kompromisser i gamla byggnader, tillgängligheten till vården påverkas inte under byggtiden och att patienter, anhöriga och medarbetare slipper störningar från en byggarbetsplats. Det innebär inte heller stora ekonomiska skillnader jämfört med att fortsätta på nuvarande område.

Region Skåne och Helsingborgs stad arbetar tillsammans på en detaljplan för ett nytt sjukhusområde. Östra Ramlösa är den plats som utreds. Ett förslag till ny detaljplan planeras för samråd i början av 2023.

Genomförda ny- och ombyggnationer på befintligt sjukhusområde

Den ursprungliga ny- och ombyggnadsplanen avbröts under 2021 men det nuvarande sjukhusets funktion på befintligt sjukhusområde ska säkerställas fram till att inflyttning i nytt sjukhus kan ske. Byggnadstekniska åtgärder som inte har genomförts vägs mot återstående nyttjandetid utan att göra avkall på driftsäkerheten. Flera större och mindre ny- och ombyggnationer har genomförts fram till att den nya inriktningen beslutades.

Renoveringar i huvudbyggnaden

Två flyglar av fyra i huvudbyggnaden är totalrenoverade. Renoveringarna har bland annat inneburit mer ljusinsläpp på varje våningsplan, lägre energianvändning och fokus på att bygga generella vårdavdelningar med enkelrum så långt som möjligt för flexibilitet.

Även flera andra lokaler och områden i den befintliga huvudbyggnaden har renoverats för förbättrad arbetsmiljö och effektivare användning.

Högteknologiska byggnader ger ökad driftsäkerhet

Två nya högteknologiska teknikbyggnader har byggts på sjukhusområdet. Det innebär säkerställd ökad driftsäkerhet av livsnödvändiga försörjningssystem.

Förbättrade huvudstråk och grönområden

Ombyggnationen har haft som mål att innefatta ett tydligare huvudstråk på området. Ytor för rekreation och avkoppling har skapats, så som parkområdet med solcellskonstverket Solvingar. Även förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel, gång och cykel har förbättrats på befintligt sjukhusområde.

Grund till ny vårdbyggnad

Bottenplatta och grunden till en ny vårdbyggnad på området är gjuten men Region Skåne färdigställer inte byggnaden enligt ursprunglig plan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.