Regionala planeringsprinciper

Region Skånes fyra regionala planeringsprinciper är vägledande och syftar till att skapa igenkänning och enhetlighet i den skånska vården.

Ny- och ombyggnationer av vårdfastigheter i Region Skåne utgår från regionala planeringsprinciper. Planeringsprinciperna är vägledande och syftar till att skapa igenkänning och enhetlighet i den skånska vården. Målsättningen är att utveckla morgondagens vårdmiljöer ur ett patientperspektiv där verksamhet och lokaler utformas på ett sätt som sätter patienten före organisationen.

Patientsäkerhetsprincipen

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste faktorn som ska prövas vid konflikt med andra principer. Principen syftar till att minimera vårdskador och smittspridning och ska bidra till att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid.

Hållbarhetsprincipen

Hållbarhetsprincipen ska bidra till en attraktiv, säker och läkande miljö där man planerar för ekonomisk-, ekologisk och social hållbarhet. Målet är att skapa långsiktigt användbara byggnader genom att bygga in generalitet, flexibilitet och elasticitet.

Flödesprincipen

Flödesprincipen syftar till att optimera patientens väg genom hela vårdprocessen och att separera publika och icke publika flöden. Det ska vara enkelt att hitta och orientera sig.

Kunskaps-och utvecklingsprincipen

Kunskaps- och utvecklingsprincipen innebär att man strävar efter att integrera sjukvård, utbildning och forskning genom att underlätta för samverkan med universitet, högskola och näringsliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.