Kommande projekt

På den här sidan hittar du Region Skånes större kommande byggprojekt inför och under utannonsering av upphandling.

Befintligt sjukhus Helsingborg

De kommande åren utför Region Skåne investeringar i befintliga fastigheter på sjukhusområdet i Helsingborg. Målet för projektet Befintligt sjukhus Helsingborg (BSH) är att anpassa och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för prioriterade verksamheter på sjukhusområde till dess att ett helt nytt sjukhus i Helsingborg är uppfört och verksamheter kan flytta in. Det övergripande projektet består av sju delprojekt. Aktuella upphandling inom projektet publiceras löpande här.

Generalkonsult för nybyggnad för infektionssjukvård

Uppförande av modulbyggnad i två plan för infektionsavdelning och infektionsmottagning, cirka 4 000 kvadratmeter. Byggnaden ska vara av temporär art. Pågående upphandling avser arbete med programhandling och upprättande av ritningar och beskrivningar.

 • Utförandetid: hösten 2023, option på projektering 
 • Upphandlingsperiod: 7 maj – 8 juni 2023

Generalkonsult för ombyggnad till Medicinsk service samt Regionservice

Projektet innefattar två delprojekt; ombyggnad lokaler för bland annat provtagning, verksamhetsrum, förändring av kemikaliehantering (cirka 750 kvadratmeter), samt ombyggnad av bland annat rangeringsyta, vädertätning lastkaj, kylrum bårhus och emballeringslokal (cirka 3 000 kvadratmeter). Pågående upphandling avser arbete med programhandling och upprättande av ritningar och beskrivningar.

 • Utförandetid: hösten 2023, option på projektering
 • Upphandlingsperiod: 14 maj – 15 juni 2023

Generalkonsult för renovering/ombyggnad psykiatriska vårdlokaler samt lokaler för fastighetsdrift

Projektet innefattar två delprojekt; renovering av befintliga psykiatriska vårdlokaler i södra och västra flygeln (cirka 4 000 kvadratmeter), samt renovering/ombyggnad verkstad- och administrativa ytor (cirka 800 kvadratmeter). Upphandling avser arbete med programhandling och upprättande av ritningar och beskrivningar.

 • Utförandetid: hösten 2023, option på projektering 
 • Upphandlingsperiod: 19 maj - 15 juni 2023

Tillbyggnad och expansion bussdepå i Lund

För att möta Skånetrafikens övergång till en eldriven busstrafik, investerar Region Skåne i en utbyggnad och expansion av bussdepån på Gastelyckan i Lund. Här ska bland annat Lunds nya eldrivna stadsbussar laddas. På Gastelyckan finns idag en bussdepå med plats för cirka 100 bussar. Med utbyggnaden och expansionen söderut kommer depån att ha kapacitet för totalt 170 region- och stadsbussar. 

Projektet består av tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, en ny tvätthall, cirka bruttototalarea 2000 kvadratmeter och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, cirka bruttototalarea 1000 kvm. I projektet ingår även rivning av byggnad i grannfastigheten och markarbeten inom grannfastigheter, Kalksten 7 och 8.

 • Entreprenadform: totalentreprenad
 • Upphandlingsform: generalentreprenad
 • Utförandetid: vecka 33, 2023 – vecka 38, 2025
 • Upphandlingsperiod: 3 april –10 maj 2023

Ombyggnad plan 15 på Helsingborgs lasarett

Projektet innebär ombyggnad och anpassning av vårdavdelning inom huvudbyggnaden, plan 15 norra flygeln, på Helsingborgs lasarett. Lokalerna byggs om för att inrymma äldrepsykiatrisk vård med en sluten och en öppen vårdavdelning.

 • Yta: 1 900 kvadratmeter
 • Entreprenadform: utförandeentreprenad
 • Upphandlingsform: generalentreprenad
 • Utförandetid: april - november 2023
 • Upphandlingsperiod: 17 februari - 13 april 2023

Ombyggnad av befintliga lokaler i Lund

Etablering av ett centrum för avancerade terapeutiska medicinska produkter (ATMP) på Skånes universitetssjukhus i Lund. Projektet innebär ombyggnad av befintliga lokaler för att ge plats åt ATMP-verksamhet samt nya lokaler för etablerade verksamheter på området att flytta in i.

Projektet består av två separata entreprenader som är beroende av varandra; den första möjliggör utförandet av den andra. 

Entreprenad 1

 • Yta: cirka 450 kvadratmeter
 • Utförandetid: april - september 2023
 • Upphandlingen är avslutad.

Entreprenad 2

 • Yta: cirka 750 kvadratmeter
 • Utförandetid: november 2023 - augusti 2024
 • Anbud/upphandlingstid: augusti/september 2023

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.