Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Lund. (Filmen saknar ljud.)

Lunds sjukhusområde

På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav.

Sjukhusområdet är trångt med många äldre byggnader och det finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.

Framtidsplan

Region Skåne arbetar med en översiktlig plan som ska titta på sjukhusområdet idag och i framtiden. Området måste kunna ge goda förutsättningar för att bedriva effektiv vård med nära relation mellan verksamheter och forskning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter