Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Lund. (Filmen saknar ljud.)

Lunds sjukhusområde

På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Just nu byggs en ny kulvertsträcka längs med Baravägen. Detta medför begränsad framkomlighet under en tid framöver.

Sjukhusområdet är trångt med många äldre byggnader och det  finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.

Detta händer på sjukhusområdet:

Bygget av spårvägen påverkar sjukhusområdet

Anläggandet av en spårväg i Lund påverkar sjukhusområdet, då en rad åtgärder måste utföras på sjukhusområdet som konsekvens. 

Så småningom kommer det att ge universitetssjukhuset en ny huvudentré, nya infartsvägar, en ny hållplats för buss och spårvagn, ny kulvert under jord och bättre möjligheter att utveckla sjukvården i framtiden.

Ny kulvertsektion

Under Baravägen byggs en större kulvert som är en förutsättning för ett framtida sjukhusområde med bättre och säkrare logistisk-, transport- och patientflöde.

Framtidsplan

Region Skåne håller på att ta fram en översiktlig plan som ska titta på sjukhusområdet idag och i framtiden. Området måste kunna ge goda förutsättningar för att bedriva effektiv vård med nära relation mellan verksamheter och forskning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter