Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Helsingborg. (Filmen saknar ljud.)

Helsingborgs sjukhusområde

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa över tid.

Under 2019 pausades delar av projektet, främst ombyggnationer som planerats i lågdelen av huvudbyggnaden. Detta för att se över placeringar och hitta de lösningar som påverkar pågående lasarettsverksamhet minst.

Nya och renoverade lokaler

Den befintliga huvudbyggnaden renoveras. I den färdigrenoverade östra flygeln har flera avdelningar flyttat in, bland annat ögonmottagning, neurologi- och strokeavdelning, neonatalavdelning och lungavdelning.

Arbete med den norra flygeln pågår och där ska bland andra hjärtavdelningen, kirurgavdelning mag och tarm, BB och barn- och ungdomsavdelningen flytta in.

Ny vårdbyggnad

Vi bygger en helt ny vårdbyggnad. Under 2020 fortsätter arbetet med källarplanen. Byggnaden byggs med höga miljökrav och ska förenas med angränsande grönområden.

Huvudstråk och grönområden

Ombyggnationen innefattar ett tydligare huvudstråk på området, ett sammanhängande parkområde, tillgängliga gröna tak och utemiljö med ytor för rekreation och avkoppling. Även förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel, gång och cykel förbättras.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter