Helsingborgs sjukhusområde

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa över tid.

Under 2019 pausades delar av projektet, främst ombyggnationer som planerats i lågdelen av huvudbyggnaden. Detta för att se över placeringar och hitta lösningar som påverkar pågående lasarettsverksamhet minst.

Nya och renoverade lokaler

Den befintliga huvudbyggnaden renoveras. I den färdigrenoverade östra flygeln har flera avdelningar flyttat in, bland annat ögonmottagning, neurologi- och strokeavdelning, neonatalavdelning och lungavdelning.

Arbete med den norra flygeln pågår och där ska bland andra hjärtavdelningen, kirurgavdelning mag och tarm, BB och barn- och ungdomsavdelningen flytta in under hösten 2021.

Ny vårdbyggnad

Vi bygger en helt ny vårdbyggnad. Byggnaden byggs med höga miljökrav och ska förenas med angränsande grönområden.

Huvudstråk och grönområden

Ombyggnationen innefattar ett tydligare huvudstråk på området, ett sammanhängande parkområde, tillgängliga gröna tak och utemiljö med ytor för rekreation och avkoppling. Även förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel, gång och cykel förbättras.

Inriktningsbeslut om nytt sjukhus i Östra Ramslösa

Den 20 april 2021 beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att föreslå regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Sjukhuset kommer att ligga på Östra Ramlösa där kommunen planerar en ny stadsdel.

  • Byggtiden för Östra Ramlösa beräknas till elva till tretton år och kostnadskalkylen är 13 350 miljoner kronor jämfört med 15 900 miljoner kronor för befintligt sjukhusområde med en byggtid på 12-15 år.
  • En plan ska tas fram för att säkerställa nuvarande sjukhusets funktion fram till inflyttning i nybyggt sjukhus. 
  • Det befintliga sjukhusområdet kommer att utvecklas i samarbete med Helsingborgs stad för annan verksamhet. Det innebär utveckling och planering av ny detaljplan för området för etappvis avyttring.
  • En första etapp är avyttring av byggnad 23 för annan exploatör.

Pressmeddelande om politiskt beslut om nytt sjukhus i Östra Ramlösa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.