Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Helsingborg. (Filmen saknar ljud.)

Helsingborgs sjukhusområde

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

Under 2019 pausar vi delar av projektet, främst ombyggnationer som planerats i lågdelen av huvudbyggnaden. Detta för att se över placeringar och hitta de lösningar som påverkar pågående lasarettsverksamhet minst.

Detta händer på sjukhusområdet

Nya och renoverade lokaler

Den befintliga huvudbyggnaden renoveras. I den färdigrenoverade östra flygeln har flera avdelningar flyttat in, bland annat ögonmottagning, neurologi - och strokeavdelning samt neonatalavdelning och lungavdelning.

Arbete med den norra flygeln pågår och där ska bland andra hjärtavdelningen, kirurgavdelning mag och tarm, BB och barn- och ungdomsavdelningen flytta in.

Ny vårdbyggnad

Vi bygger en helt ny vårdbyggnad.  Under 2019 arbetar vi med källarplanen. Byggnaden är skapad med höga miljökrav och ska förenas med angränsande grönområden.

Huvudstråk och grönområden

Ombyggnationen kommer att innefatta ett tydligare huvudstråk på området, ett sammanhängande parkområde, tillgängliga gröna tak och utemiljö med ytor för rekreation och avkoppling. Förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel, gång och cykel kommer även att bli bättre.

Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa över tid.

Ska du besöka sjukhusområdet?

På lasarettets webbplats finns mer information om vad du kan behöva tänka på inför ditt besök:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter