Framtidens ortopedi i siffror

Projektet omfattar både nybyggnationer och ombyggnad av befintliga fastigheter. Just nu pågår byggnation av ett nytt reservkraftverk och upphandling av nya vård- och servicebyggnader på Hässleholms sjukhusområde.

Projekt Framtidens ortopedi i Hässleholm omfattar nybyggnation av en vårdbyggnad för ortopedisjukvård, en servicebyggnad, reservkraftverk och teknisk infrastruktur på sjukhusområdet. Det blir totalt cirka 24 000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 1 200 kvadratmeter ombyggnation av befintliga fastigheter på sjukhusområdet.

Vård- och servicebyggnaderna planeras som en sammanhängande byggnadskropp på cirka 24 000 kvadratmeter.

Vårdbyggnad, cirka 22 000 kvadratmeter

Funktioner som ska finnas i den nya vårdbyggnaden:

 • Mottagning för ortopedisjukvård
 • Operationssalar
 • Övervakning och ortopedisk eftervård
 • Sterilteknisk enhet
 • Konferens och omklädningsrum

Servicebyggnad, cirka 2 000 kvadratmeter

Funktioner som ska finnas i den nya servicebyggnaden:

 • Lastkaj och godsmottagning 
 • Varuintag för måltider, kyl- och frysrum
 • Vätskelager
 • Tvätthantering
 • Gasförråd
 • Central avfallsanläggning

Höga miljöambitioner vid byggprojekt

Region Skånes byggprojekt har höga miljöambitioner inom bland annat energianvändning, byggmaterial och transporter.

Hållbart miljöarbete på byggområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.