Framtidens ortopedi i siffror

Projekt Framtidens ortopedi i Hässleholm omfattar nybyggnation av en vårdbyggnad för ortopedisjukvård, en servicebyggnad, reservkraftverk och teknisk infrastruktur på sjukhusområdet.

De nya vård- och servicebyggnaderna planeras som en sammanhängande byggnadskropp och omfattar totalt cirka 24 000 kvadratmeter nybyggnation. Projektet hanterar även cirka 1 200 kvadratmeter ombyggnation av befintliga fastigheter på sjukhusområdet.

Vårdbyggnad, cirka 22 000 kvadratmeter

Funktioner som ska finnas i den nya vårdbyggnaden:

 • Mottagning för ortopedisjukvård
 • Operationssalar
 • Övervakning och ortopedisk eftervård
 • Sterilteknisk enhet
 • Konferens och omklädningsrum

Servicebyggnad, cirka 2 000 kvadratmeter

Funktioner som ska finnas i den nya servicebyggnaden:

 • Lastkaj och godsmottagning 
 • Varuintag för måltider, kyl- och frysrum
 • Vätskelager
 • Tvätthantering
 • Gasförråd
 • Central avfallsanläggning

Byggnation 2022–2025

Byggstart av projekt Framtidens ortopedi i Hässleholm planeras till hösten 2022. Färdigställandetid och verksamhetens inflyttning planeras ske under 2025.

Höga miljöambitioner vid byggprojekt

Region Skånes byggprojekt har höga miljöambitioner inom bland annat energianvändning, byggmaterial och transporter.

Hållbart miljöarbete på byggområden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.