Framtidens ortopedi i Hässleholm

I Hässleholm har utvecklingen av sjukhusområdet för morgondagens ortopediverksamhet och serviceflöden påbörjats.

Framtidens ortopedi i Hässleholm innefattar nybyggnation av en vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och utbyggd teknisk infrastruktur med bland annat ett nytt reservkraftverk.

Vårdbyggnad

Den nya vårdbyggnaden kommer bland annat att innehålla mottagningsverksamhet för ortopedi och pre-op, operationssalar, ortopedisk eftervård och sterilteknisk enhet.

Servicebyggnad

En ny servicebyggnad ska samla all logistik, service och godshantering på sjukhusområdet.

Reservkraftverk

I sjukhusområdets nordöstra delar byggs en reservkraftsanläggning som säkerställer en långsiktigt stabil elförsörjning av sjukhusområdet. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.