Därför byggs det om och nytt

För att vården ska få bästa möjliga förutsättningar med funktionella lokaler, säker drift, fungerande arbetsflöden och logistik behöver flera av Region Skånes sjukhusområden förnyas.

Sjukvården expanderade kraftigt på sextio- och sjuttiotalet. Nu börjar byggnader bli gamla och svåra att underhålla och går inte att anpassa för dagens behov. Därför måste flera av Skånes sjukhusområden förnyas. För att vården ska få bästa möjliga förutsättningar är det viktigt med funktionella lokaler och fungerande arbetsflöden, där verksamheter som har ett samband också ligger nära varandra. Även infrastrukturen kring logistik, energiförsörjning, sophantering med mera behöver ses över.

Bygger utifrån patientsäkerheten

Lokalerna ska kunna förändras över tid och anpassas utifrån framtidens vårdbehov och arbetssätt. Patienten är i fokus och patientsäkerheten vår viktigaste planeringsprincip. För att minska smittspridning bygger vi till exempel enkelrum på nya avdelningar.

Verksamheter med extra höga hygienkrav såsom sterilteknisk enhet och operationsavdelningar har sina omklädningsrum i en avgränsad zon i källaren med separata hissar till våningsplanen vilket bidrar till hög patientsäkerhet.

Vi förbereder möjlighet för träningsrum och rum för avkoppling och stillhet för patienter, eftersom vi vet att det bidrar till patienternas läkande. Vi utvecklar också läkande gröna miljöer både ute och inne och ser till att forskning, vård och utbildning kan arbeta nära varandra.

Verksamheterna involverade i planeringen

Det är viktigt att medarbetare som ska arbeta i lokalerna får vara med i planeringen av sin nya arbetsplats, så att det som byggs är det som vården behöver. Representanter ifrån verksamheterna som ska flytta in för fram sina krav och önskemål i verksamhetsprocessen. Denna process löper parallellt med byggprocessen och utbytet däremellan är stort.

Lokalplanerare och verksamhetsledare driver verksamhetsprocessen och har till sin hjälp, utöver representanter ifrån verksamheterna, också patientrepresentanter som bidrar med patienternas perspektiv. De gör också studiebesök, har erfarenhetsutbyte med andra sjukhus och tar del av forskning. Målet är att skapa bästa möjliga vårdmiljö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.