Remissvar - Skånes regionala utvecklingsstrategi

Skånes regionala utvecklingsstrategi har varit ute på remiss.

Ta del av remissversionen

Mellan den 15 oktober 2019 och den 15 februari 2020 har alla haft möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen.

Remissperioden är avslutad och här kan du läsa alla remissvar.

Remissvar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter