Regional utvecklingsstrategi på remiss

Inom Region Skånes regeringsuppdrag för regionalt utvecklingsansvar, har Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030, reviderats och uppdaterats. Du har möjlighet att lämna in synpunkter på remissversionen fram till 15 februari 2020.

I uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin ligger fokus på Skånes behov och ambitionen är att skapa engagemang och förmåga att ta ansvar. Vår gemensamma vision Det öppna Skåne 2030 ska nås genom sex målsättningar.

Lämna in dina synpunkter

Du kan nu lämna in dina synpunkter för varje målsättning. Genom att följa länkarna nedan hittar du en kort sammanfattning av varje målsättning och ett formulär där du kan lämna in dina synpunkter för varje kapitel. 

Dina synpunkter kommer att presenteras tillsammans med övriga remissvar under våren 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter