Verksamhetsstöd till kulturverksamhet

Region Skåne ger årligen verksamhetsstöd till institutioner och andra aktörer i Skåne, för att långsiktigt säkra verksamheten för mottagarna.

Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor år 2020. 

Utgångspunkten för verksamhetsstöden och villkoren för stöd är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2021-2024.

Läs mer om verksamhetsstödet och ansökan

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter