Verksamhetsstöd till kulturverksamhet

Region Skåne ger årligen verksamhetsstöd till institutioner och andra aktörer i Skåne, för att långsiktigt säkra verksamheten för mottagarna.

Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor år 2020. 

Utgångspunkten för verksamhetsstöden och villkoren för stöd är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2021-2024.

Läs mer om verksamhetsstödet och ansökan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!