Verksamhetsstöd till kulturverksamhet

Region Skåne ger årligen verksamhetsstöd till institutioner och andra aktörer i Skåne, för att långsiktigt säkra verksamheten för mottagarna.

Kulturnämndens budget omsluter 585,4 miljoner kronor år 2023. 

Utgångspunkten för verksamhetsstöden och villkoren för stöd är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2021-2024.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.