Konstnär arbetar med sitt verk utomhus

Regional kulturplan 2021-2024

Kulturplanen ligger till grund när kulturnämnden i de årliga budgetprocesserna prioriterar vad de ska satsa på inom kulturområdet.

Region Skånes kulturpolitiska ansvar är att göra kulturupplevelser av hög kvalitet tillgängliga i hela Skåne för så många som möjligt.

Kulturpolitiska mål: 

Hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som
fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Kulturplanen utgår från och genomsyras av tre vägledande principer;

  • Kulturens egenvärde
  • Kulturens demokratiska grund samt
  • Kulturens kraft i samhällsbygget.

Med avstamp i de grundläggande utgångspunkterna fokuserar kulturplanen på fem tvärgående utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn, dessa är:

  • Delaktighet och medskapande
  • Konstnärligt skapande
  • Kulturens rum och platser
  • Barns och ungas rätt till kultur
  • Digital utveckling

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.