• Ronny Danielsson, regissör från Malmö är Region Skånes kulturpristagare 2019. Foto: Marcus och Mattias Thernström Florin

  • Blond kvinna klädd i svart

    Sofia Söderberg, dirigent, kompositör och arrangör från Lund fick Region Skånes kulturpris 2018. Foto: Christiaan Dirkesen

  • Emil Jensen i rosa tröja i mitten med blommor

    Emil Jensen på prisutdelningen för kulturpriset 2017 tillsammans med kulturchef Gitte Wille och kulturnämndens ordförande Maria Ward. Foto: Bengt Flemark

Region Skånes kulturpris

Region Skånes kulturpris ska främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse.

Under 2020 görs en översyn av Region Skånes priser i samband med att en ny kulturplan ska ut på remiss och därefter beslutas politiskt, i Region Skånes kulturnämnd och i regionfullmäktige.

Den nya kulturplanen ska gälla från 2021. Priserna kommer att knytas tydligare till utvecklingsområden i den nya kulturplanen

Med anledning av översynen kommer Region Skånes kulturpris inte delas ut 2020.

Tidigare vinnare

2019: Ronny Danielsson
2018: Sofia Söderberg
2017: Emil Jensen
2016: Lars Håkansson
2015: Elin Lundgren och Petter Pettersson
2014: Lukas Moodysson
2013: Sara Granér och Liv Strömquist
2012: Jan Lundgren
2011: Gerry Johansson
2010: Pernilla August
2009: Stefan Julius Malmström
2008: Jason Diakité
2007: Eva Rydberg
2006: Björn Ranelid
2005: Birgit Nilsson
2004: Peps Persson
2003: Ulla och Gustav Kraitz
2002: Signe Persson Melin
2001: Jan Troell
2000: Lena Josefsson
1999: Mats Rondin
1998: Marika Wachtmeister

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter