Verksamhetsbidrag till kulturverksamhet

Region Skåne ger årligen cirka 360 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till institutioner och andra aktörer i Skåne, för att långsiktigt säkra verksamheten för mottagarna.

Kulturnämndens budget för 2019 omsluter cirka 500 miljoner kronor och huvuddelen, cirka 360 miljoner, satsas i form av verksamhetsbidrag direkt till kulturverksamheter, kulturinstitutioner, fria grupper och andra aktörer och organisationer.

Utgångspunkten för verksamhetsbidragen och bidragsvillkoren är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Prioriterade utvecklingsområden

Barn och unga, etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är prioriterade utvecklingsområden för mottagarna av verksamhetsbidrag.

Läs mer om verksamhetsbidraget och ansökan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter