Verksamhetsbidrag till kulturverksamhet

Region Skåne ger årligen verksamhetsbidrag till institutioner och andra aktörer i Skåne, för att långsiktigt säkra verksamheten för mottagarna.

Kulturnämndens budget omsluter 519 miljoner kronor år 2020. 

Utgångspunkten för verksamhetsbidragen och bidragsvillkoren är de nationella kulturpolitiska målen och Regional kulturplan för Skåne 2016-2020.

Prioriterade utvecklingsområden

Barn och unga, etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är prioriterade utvecklingsområden för mottagarna av verksamhetsbidrag.

Läs mer om verksamhetsbidraget och ansökan

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter