• Lättläst text Dölj Lättläst

Så styrs kulturpolitiken

Kulturnämnden ansvarar för att utveckla Region Skånes kulturpolitik. Regionfullmäktige utser kulturnämndens ledamöter. På uppdrag av kulturnämnden driver Region Skånes kulturförvaltning utvecklingsarbete i Region Skåne.

Kulturnämnden ska arbeta för att det finns ett kulturutbud med stor mångfald, som innehåller bredd och spets samt präglas av kvalitet och nytänkande.

Skåne deltar i kultursamverkansmodellen

Region Skåne beslutade 2011 att delta i den nationella kultursamverkansmodellen. Målet med samverkan mellan Region Skåne och kommunerna är att på bästa sätt använda de resurser som finns både på lokal, regional och nationell nivå för att Skåne ska bli en stark kulturregion för medborgarna i Skåne. 

I detta arbete tar kulturnämnden fram en regional kulturplan i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Utifrån prioriteringarna i kulturplanen fördelar kulturnämnden statsbidragen till regional kulturverksamhet.

Nationell modell

Kultursamverkansmodellen infördes 2011, efter initiativ från regeringen. Från och med 2013 har samtliga län i Sverige utom Stockholms län valt att ingå i modellen.

Region Skånes kulturförvaltning driver utvecklingsarbetet

Region Skånes kulturförvaltning driver utvecklingsarbetet på uppdrag av kulturnämnden. I samarbete med Skånes kommuner och kulturlivets olika intressenter arbetar Kulturförvaltningen för att utveckla Skåne som kulturregion.

Med utgångspunkt i de strategiska kulturpolitiska målen handlägger Kulturförvaltningen regionala och statliga stöd och stödjer kulturaktörer genom utvecklingsstöd och projektstöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.