• Det interaktiva musikkonstverket KLONK

  Det interaktiva musikkonstverket KLONK på Malmö Live under Bästa biennalen 2015. Foto: Bengt Flemark

Regional kulturplan 2016 - 2020

Kulturplanen ligger till grund när kulturnämnden i de årliga budgetprocesserna prioriterar vad de ska satsa på inom kulturområdet.

Region Skånes kulturpolitiska ansvar är att göra kulturupplevelser av hög kvalitet tillgängliga i hela Skåne för så många som möjligt.

Kulturpolitiska mål: 

 • Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets. 
 • Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Kulturpolitiska strategier:

 • Stärkt kulturell infrastruktur.
 • Förbättrade villkor för konstnärligt skapande.
 • Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet.
 • Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden.
 • Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet.
 • Stärkt dialog inom kultursektorn.
 • Stärkt kunskapsutveckling och forskning.
 • Ökad användning av digitaliseringens möjligheter.
 • Utvecklad regional samverkan med den idéburna sektorn.

Prioriterade målgrupper

Barn och unga

Region Skånes arbete med utveckling av kulturlivet med fokus på barn och unga utgår från bland annat FN:s barnkonvention. Det innebär att barns och ungas bästa ska vara utgångspunkten för beslut, och att de ska vara delaktiga och kunna påverka utbud och kulturutveckling som rör dem.

Nationella minoriteter

Kulturplanen slår fast att Region Skåne ska utveckla former för att främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur, i dialog med kulturlivets aktörer och de nationella minoriteterna.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter