• "La Familia". Skulptur av Monica Gora. Entrén till akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö.

    Entrén till akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. ©Monica Gora/BUS (2010) Foto: Peo Olsson

  • Högt i tak med vita väggar och lampor i metallkonstruktion

    Entrén till strålbehandlingshuset, Skånes universitetssjukhus i Lund. ©Jukka Värelä/BUS (2013) Foto: Lasse Strandberg

  • Alexius Huber, lös konst. Passage på akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö.

    Akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. ©Alexius Huber/BUS (1973). Foto: Helena Trenk

Region Skånes konstsamling

I Region Skåne är bildkonsten en självklar del för att skapa hälsofrämjande, attraktiva och stimulerande miljöer. Vi har närmare 33 000 verk i vår konstsamling.

I offentliga rum som till exempel väntrum, entréer, mottagningar och konferensrum inom sjukvården bidrar konstverken till att skapa en positiv och inspirerande miljö.

Konst kan skänka glädje, omsorg och positiv energi och bidra till välmående och hälsa.

Samtidigt stärker Region Skåne det skånska konstlivet genom att ge konstnärer uppdrag och möjlighet att bli representerade i samlingen. Genom att göra inköp främst från utställningar, gallerier och konstinstitutioner främjar vi även utställningsmöjligheter för konstnärer.

Lösa konstverk och fast konstnärlig gestaltning

Region Skånes konstsamling består dels av lösa konstverk, dels av fast konstnärlig gestaltning.

Lösa konstverk kan vara allt från målningar till fotografier, skulpturer, textila bilder och grafiska verk. Fast konstnärlig gestaltning är i form av till exempel ljuskonstverk, objekt och måleri väl integrerade och en del av den byggnad där de är placerade.

Totalt finns cirka 5000 konstnärer representerade i konstsamlingen, de flesta är verksamma i Skåne. De första konstverken köptes in redan på 1960-talet av dåvarande landstinget.

Plats och verksamhet styr inköp

Region Skånes konstsamling förvaltas och förnyas av Konstservice, på uppdrag av Region Skånes kulturnämnd. Konstservice tillhör förvaltningen Regionfastigheter som ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter. 

Vilken konst som beställs via uppdrag eller köps in till konstsamlingen styrs av den plats där den ska placeras. Vi tittar på den verksamhet som bedrivs och hur patientmålgruppen ser ut, men även på hur inredningen och arkitekturen ser ut.

Vid alla inköp och sammansättningar av kollektioner eftersträvar vi en bred spridning vad gäller konstnärskap, material, uttryck och tekniker.

Medel för konstinköp

För 2022 har kulturnämnden avsatt 1 miljon kronor för inköp av konst.

Till detta tillkommer medel som avsätts vid nybyggnationer, för både lös konst och fast konstnärlig gestaltning.

Har du frågor kontaktar du konstservice@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.