• "La Familia". Skulptur av Monica Gora. Entrén till akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö.

    Entrén till akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. ©Monica Gora/BUS (2010) Foto: Peo Olsson

  • Högt i tak med vita väggar och lampor i metallkonstruktion

    Entrén till strålbehandlingshuset, Skånes universitetssjukhus i Lund. ©Jukka Värelä/BUS (2013) Foto: Lasse Strandberg

  • Alexius Huber, lös konst. Passage på akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö.

    Akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. ©Alexius Huber/BUS (1973). Foto: Helena Trenk

Region Skånes konstsamling

Region Skånes konstsamling ska vara en drivande och konstnärligt utforskande kraft, med omsorg om människan.

I Region Skåne är bildkonsten en självklar del för att skapa hållbara, hälsofrämjande, och attraktiva miljöer. Vi har närmare 34 000 verk i vår konstsamling.

I offentliga rum som till exempel väntrum, entréer, mottagningar och konferensrum inom sjukvården bidrar konstverken till att skapa en positiv och inspirerande miljö.

Att göra en konstnärlig gestaltning till en plats är Region Skånes sätt att ge sina medborgare ett omtänksamt bemötande. Alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att möta konsten i Region Skånes fastigheter och verksamhetsområden.

Samtidigt stärker Region Skåne det skånska konstlivet genom att ge konstnärer uppdrag och möjlighet att bli representerade i samlingen. Genom att göra inköp från visningssammanhang i Skåne såsom gallerier och mässor främjas utställningsmöjligheter för konstnärer och på så sätt stärks infrastrukturen för bildkonsten.

Lösa konstverk och fast konstnärlig gestaltning

Region Skånes konstsamling består dels av lösa konstverk, dels av fast konstnärlig gestaltning.

Lösa konstverk kan vara allt från målningar till fotografier, skulpturer, textila bilder och grafiska verk. Fast konstnärlig gestaltning är i form av till exempel ljuskonstverk, objekt och måleri väl integrerade och en del av den byggnad där de är placerade.

Totalt finns cirka 5000 konstnärer representerade i konstsamlingen, de flesta är verksamma i Skåne. De första konstverken köptes in redan på 1960-talet av dåvarande landstinget.

Plats och verksamhet styr inköp

På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd förvaltas, produceras och förmedlas Region Skånes konstsamling av Regionfastigheter och Konstservice. Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter.

Vilken konst som upphandlas via konstnärliga gestaltningsuppdrag eller köps in till konstsamlingen styrs av den plats där den ska placeras. Konstservice har dialog med aktuell verksamhet och undersöker förutsättningarna tillsammans.

Konsten som köps in ska vara av hög konstnärlig verkshöjd och spegla den mångfald av konstnärliga uttryck och konstnärskap som finns regionalt och nationellt idag. Nya konstnärliga perspektiv och tekniker tillförs och kompletterar den befintliga konstsamlingen. Inköp och produktion av konst till konstsamlingen kan vara konstnärligt gränsöverskridande och av materiell och immateriell karaktär, såväl som tidsbeständig och tillfällig konst. Gåvor och donationer är del av och kan komplettera konstsamlingen.

Medel för konstinköp

Samtliga Region Skånes inköp omfattas av lagen om offentlig upphandling. 

För 2023 har kulturnämnden avsatt 1 miljon kronor för inköp av konst. Till detta tillkommer medel som avsätts vid nybyggnationer, för både lös konst och fast konstnärlig gestaltning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.