Två flickor med 3D-glasögon äter popcorn i biosalong. Foto: Colourbox.com

Kultur för barn och unga

I Skåne är cirka en tredjedel av befolkningen under 25 år. Region Skåne har flera satsningar som prioriterar deras kulturella behov och rättigheter.

Kultur för, med och av barn och unga är viktiga byggstenar för att långsiktigt stärka social hållbarhet och ökad delaktighet i Skåne.

Det är främst via olika kommunala verksamheter som barn och unga möter den organiserade kulturen. Utöver skolan är kulturskola, bibliotek och föreningslivet viktiga plattformar för barns och ungas möte med kultur. Därför arbetar Region Skåne både med Skånes kommuner och det professionella kulturlivet för att utveckla kulturen för barn och unga. 

Satsningar 2018

Under 2018 arbetar Region Skåne för att barn och unga i Skåne ska få en ökad tillgång till kultur genom följande prioriteringar.

InnoCarnival Skåne 2018

Malmö stad genomför för tredje gången InnoCarnival Skåne under 2018. InnoCarnival är ett skolprojekt med regionalt stöd, som ger lärare och elever i fjorton kommuner kunskap om innovationsarbete och hållbar utveckling.

Projektet avslutas med en innovationskarneval på Malmö Live 5-6 april 2018, för grundskolan och gymnasiet, högskola samt skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet.

Ung Kultur Möts (UKM)

2018 ansvarar Lomma kommun för den regionala UKM-festivalen som ger unga kulturutövare en arena och möjlighet att planera och genomföra UKM-festivalen samt nätverka över kommungränser, med stöd av vuxna.

Under festivalen arrangeras bland annat utbildningar för unga och möjlighet att uppträda och ställa ut med professionell teknik och förutsättningar. Lomma kommun ansvarar också för att ett urval av skånska ungdomar deltar i Riksfestivalen under 2018.

Bokstart

Region Skåne ska tillsammans med tre kommuner (Sjöbo, Landskrona och Åstorp) initiera det nationella projektet Bokstart. Det är en satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Projektet innebär att föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet för att stimulera språkutvecklingen tidigt. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse.

Projekt pågår!

Under 2017 fick en rad olika projekt bidrag från Region Skåne som kommer att genomföras under 2018 runt om i Skåne. Här finns några exempel. 

Kulturcrew

Kulturcrew Skåne nordväst är den tredje delregionen som fått bidrag för att lära unga om arrangörskap inom kulturområdet. Kommunerna i nordväst som deltar i samarbete med UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne: Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg. Under 2017 fick även Kulturcrew Skåne sydost (huvudägare Ystad) medel och sedan tidigare har Kulturcrew Skåne sydväst (huvudägare Vellinge) medel.

Mer om Kulturcrew på Musik i syds webbsida

Konst – och kulturfestivaler för barn och unga i Skåne

  • BIBU.se (scenkonst)
  • BUFF (film)
  • Bästa Biennalen (bild och form)
  • I seriernas värld (serier)
  • LitteraLund (litteratur)
  • Salto! (dans)

Festivalerna är också betydelsefulla mötesplatser för professionella kulturskapare regionalt, nationellt och internationellt.

Kulturpriser med fokus på barn och unga

Två priser delas årligen ut för att uppmärksamma kultur för, med och av barn och unga: Region Skånes kortfilmspris och Region Skånes kulturpalett.

Utgår från FN:s barnkonvention

Kulturnämndens satsningar på kultur för, med och av barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella målen om barn och ungas rätt till kultur samt regional kulturplan för Skåne 2016-2019.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter