Teatrar i Skåne

Skåne har ett livaktigt och innehållsrikt teaterliv med många engagerade aktörer. 

Teaterinstitutionerna är koncentrerade till Malmö och Helsingborg och attraherar publik från en stor geografisk omkrets.

På institutionerna i Malmö erbjuds både dramatisk teater och musikteater. I Helsingborg ligger Sveriges äldsta stadsteater med fast ensemble, där huvudsakligen dramatisk teater spelas.

39 fria teatergrupper i Skåne

Teatergrupperna finns över hela regionen. Teatrarna spelar för barn, unga och vuxna och riktar sig till en bred publik.

Teateraktörer som Region Skåne stödjer:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter