• Krage och broscher av Stina Brännström. Från Smyckat - unga designers inspireras av skånsk dräkt, på Kulturen i Lund 2014.

    Smyckat - unga designers inspireras av skånsk dräkt, Kulturen i Lund. Foto: HDK

Museer och kulturarv i Skåne

I Skåne finns det flera hundra olika museer och föreningar som på olika sätt arbetar med kulturarv. En del drivs med offentliga medel, andra drivs privat eller av föreningar. Skånes hembygds- och hemslöjdsförbund fungerar som paraplyorganisationer för många föreningar med inriktningar på slöjd och hembygd.

Tillsammans står museerna, föreningarna och förbunden med sin kunskap, sina samlingar och sin verksamhet för en kontinuitet som ger människor ett historiskt perspektiv på dagens och framtidens samhälle. De spelar därför en viktig roll i samhällsutvecklingen.

Vad är kulturarv?

Kulturarv är både immateriella och materiella uttryck, till exempel traditioner, språk, konstnärliga verk, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte statiskt utan något som människor enskilt och/eller i grupp ständigt omformulerar, förändrar, förstärker och försvagar över tid.

Kulturarvsaktörer och museer som Region Skåne på olika sätt stödjer:

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter