• Kursverksamhet Fridhems folkhögskola.

    Kursverksamhet på Fridhems folkhögskola. Skåne har flera folkhögskoleutbildningar med nationell status. Foto: Thomas H. Johnsson

Folkbildning i Skåne

I Skåne finns flera olika studieförbund och folkhögskolor med olika profil och inriktning. Här finns även flera föreläsningsföreningar.

Studieförbund

Tio studieförbund är verksamma i Skåne. Varje studieförbund har sin egen profil och ideologi med basen i de anslutna medlemsorganisationerna.

Folkhögskolor

Skånes 18 folkhögskolor – varav flera har en kulturell profil – är en viktig lokal, regional och nationell tillväxtfaktor och en självklar del i en kulturell näringskedja för både bildning, utbildning och kulturell utveckling.

Inom flera kultur- och konstområden representerar skolorna verksamheter som anses ledande i Sverige. 

Föreläsningsföreningar

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation är en paraplyorganisation för de cirka 20 föreläsningsföreningar som finns i Skåne.

Folkbildningsaktörer som Region Skåne på olika sätt stödjer:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.