• SpectralSelfContainer_740.jpg

    ”Spectral Self Container” av Matti Kallioinen vid Anna Lindhs plats i Malmö. Foto: Mette Mjöberg Tegnander/norden.org

Bildkonst och form i Skåne

Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner.

Skåne har flera nationellt och internationellt kända institutioner samt en mångfald konsthallar, gallerier och yrkesverksamma konstnärer med tydlig inriktning mot samtidskonst.

Privata aktörer och konstnärsdrivna forum breddar fältet

I Skåne finns också curators- och konstnärsdrivna utställningsrum med verksamheter inriktade på internationellt utställningsarbete och performance inom bildkonst.

Det finns också ett flertal konst- och konstfrämjande organisationer som till exempel Konsthantverkscentrum Skåne och Konstfrämjandet Skåne. 

Konstfältet förstärks också av flera privata aktörer med verksamhet på hög internationell nivå och varje år arrangeras i Skåne ett stort antal välbesökta konstrundor.

Ett urval aktörer inom bildkonst- och formområdet i Skåne:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!