• SpectralSelfContainer_740.jpg

    ”Spectral Self Container” av Matti Kallioinen vid Anna Lindhs plats i Malmö. Foto: Mette Mjöberg Tegnander/norden.org

Bildkonst och form i Skåne

Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner.

Skåne har flera nationellt och internationellt kända institutioner samt en mångfald konsthallar, gallerier och yrkesverksamma konstnärer med tydlig inriktning mot samtidskonst.

Privata aktörer och konstnärsdrivna forum breddar fältet

I Skåne finns också curators- och konstnärsdrivna utställningsrum med verksamheter inriktade på internationellt utställningsarbete och performance inom bildkonst.

Det finns också ett flertal konst- och konstfrämjande organisationer som till exempel Konsthantverkscentrum Skåne och Konstfrämjandet Skåne. 

Konstfältet förstärks också av flera privata aktörer med verksamhet på hög internationell nivå och varje år arrangeras i Skåne ett stort antal välbesökta konstrundor.

Ett urval aktörer inom bildkonst- och formområdet i Skåne:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter