Miljöbild tagen på Malmö stadsbibliotek på bottenplan.

Bibliotek i Skåne

Skåne har ett vitt förgrenat nätverk av olika bibliotek.

Universitetsbibliotek, folkbibliotek med filialer och bokbussar, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, liksom specialbibliotek vid museer och arkiv skapar tillsammans ett brett och rikt biblioteksutbud.

Kultur, utbildning och forskning

Universitets- och högskolebiblioteken har som sin huvudsakliga uppgift att bistå forskning och utbildning, och är tillgängliga för allmänheten.

Folkbiblioteken är en för alla tillgänglig resurs för kultur, utbildning och information. Folkbiblioteken är samhällets mest besökta offentliga institutioner. 

Skolbiblioteken utgörs av grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek. De har en viktig roll som resurs i barns och ungas lärande.

Bibliotek på sjukhusen för patienter och personal

Sjukhusbiblioteken är främst en informationsresurs för sjukhusens personal och patienter.

Bibliotek som Region Skåne på olika sätt stödjer eller samarbetar med:

För kommunbibliotek, se respektive kommuns hemsida.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter