Miljöbild tagen på Malmö stadsbibliotek på bottenplan.

Bibliotek i Skåne

Skåne har ett vitt förgrenat nätverk av olika bibliotek.

Universitetsbibliotek, folkbibliotek med filialer och bokbussar, sjukhusbibliotek, skolbibliotek, liksom specialbibliotek vid museer och arkiv skapar tillsammans ett brett och rikt biblioteksutbud.

Kultur, utbildning och forskning

Universitets- och högskolebiblioteken har som sin huvudsakliga uppgift att bistå forskning och utbildning, och är tillgängliga för allmänheten.

Folkbiblioteken är en för alla tillgänglig resurs för kultur, utbildning och information. Folkbiblioteken är samhällets mest besökta offentliga institutioner och ska enligt Bibliotekslagen finnas i varje kommun. 

Skolbiblioteken utgörs av grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek. De har en viktig roll som resurs i barns och ungas lärande.

Sjukhusbiblioteken är främst en informationsresurs för sjukhusens personal och patienter.

Regional biblioteksverksamhet i Skåne

Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Uppdraget styrs av Bibliotekslagen och Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.